Поврзете се со нас

времетраењето и интензитетот на повредата