Контакт

ЕУ новинар, Брисел прес-клуб, Rue Froissart 95, 1040 Брисел. Тел: + 32 (0) 491 326 091

Соба за вести: е-пошта: editor@eureporter.co
Рекламирање, спонзорство и рекламирање: е-пошта: publisher@eureporter.co
ТВ новинска агенција: email: bookings@eureporter.co

Ве молиме погледнете Медиумски пакет

Новинар на ЕУ е објавен од страна на ЕУ на новинарите Ltd.

Регистрирана канцеларија: 5 јасен суд, Шумски Затвори, Кардиф Порта Бизнис Парк, Кардиф, CF23 8RW Тел: + 44 (0) 7548 034 225
Регистрирани во Обединетото Кралство. Компанијата Не: 07246293
без ДДВ: МК 995 6193 59