Спонзорство

Постојат можности за спонзорирање организации, компании или поединци кои сакаат да ја поддржат работата на Новинар на ЕУ во обезбедување на независно известување, коментар и анализа на активностите на Европската унија.

Види Медиумски пакет

Спонзорство можности вклучуваат:

  • Веб-страница и веб-страница за спонзорство
  • Онлајн ТВ канал спонзорство
  • Спонзорство преку Интернет радио канали
  • Новинар на ЕУ настан спонзорство

За неформална дискусија за можностите за спонзорство обратете се на:

Колин Стивенс - publisher@eureporter.co
Тел. +32 (0) 470 47 28 16 или + 44 (0) 7548 034 225