Поврзете се со нас

Спонзорство

Постојат можности за спонзорирање организации, компании или поединци кои сакаат да ја поддржат работата на Новинар на ЕУ во обезбедување на независно известување, коментар и анализа на активностите на Европската унија.

Спонзорство можности вклучуваат:

  • Веб-страница и веб-страница за спонзорство
  • Онлајн ТВ канал спонзорство
  • Новинар на ЕУ настан спонзорство

За неформална дискусија за можностите за спонзорство обратете се на:


[заштитена по е-пошта]