Поврзете се со нас

електрична енергија поврзување

Комисијата предлага реформа на дизајнот на пазарот на електрична енергија на ЕУ за зајакнување на обновливите извори на енергија, подобра заштита на потрошувачите и подобрување на индустриската конкурентност

SHARE:

Објавено

on

Ние го користиме вашето пријавување за да обезбедиме содржина на начини на кои сте се согласиле и да го подобриме нашето разбирање за вас. Може да се откажете во секое време.

На 14 март, Комисијата предложи да се реформира дизајнот на пазарот на електрична енергија на ЕУ за да се забрза порастот на обновливите извори на енергија и постепеното исфрлање на гасот, да се направат сметките на потрошувачите помалку зависни од нестабилните цени на фосилните горива, подобро да се заштитат потрошувачите од идните скокови на цените и потенцијалните пазарни манипулации , и да ја направи индустријата на ЕУ чиста и поконкурентна.

ЕУ има ефикасен, добро интегриран пазар на електрична енергија повеќе од дваесет години, дозволувајќи им на потрошувачите да ги искористат економските придобивки од единствен пазар на енергија, обезбедување сигурност на снабдувањето и стимулирање на процесот на декарбонизација. Енергетската криза поттикната од руската инвазија на Украина ја подвлече потребата за брзо прилагодување на пазарот на електрична енергија на подобра поддршка на зелената транзиција и да им понуди на потрошувачите на енергија, како домаќинствата така и деловните субјекти, широк пристап до прифатлива обновлива и нефосилна електрична енергија

Предложената реформа предвидува ревизии на неколку делови од законодавството на ЕУ – особено Регулативата за електрична енергија, Директивата за електрична енергија и Регулативата REMIT. Воведува мерки кои поттикне подолг рок договори со производство на нефосилна енергија и донесе почисти флексибилни решенија во системот да се натпреварува со гас, како на пр одговор на побарувачката и складирање. Ова ќе го намали влијанието на фосилните горива врз сметките за електрична енергија на потрошувачите, како и да се осигури дека пониската цена на обновливите извори на енергија ќе се одрази таму. Дополнително, предложената реформа ќе ја поттикне отворената и фер конкуренција на европските пазари на големо со енергија преку зајакнување на пазарната транспарентност и интегритет.

Изградбата на енергетски систем базиран на обновливи извори не само што ќе биде клучна за намалување на сметките за потрошувачите, туку и за обезбедување на одржливо и независно снабдување со енергија на ЕУ, во согласност со Европски договор за зелена  и План REPowerEU. Оваа реформа, која е дел од Индустриски план Green Deal, исто така ќе и овозможи на европската индустрија да има пристап до а обновливо, нефосилно и достапно напојување што е клучен овозможувач на декарбонизацијата и зелената транзиција. За да ги достигнеме нашите енергетски и климатски цели, распоредувањето на обновливите извори на енергија ќе треба да се зголемат тројно до крајот на оваа деценија.

Заштита и зајакнување на потрошувачите

Високите и нестабилни цени, како оние што се забележани во 2022 година, предизвикани од руската енергетска војна против ЕУ, им ставија преголем товар на потрошувачите. Овој предлог ќе им овозможи на потрошувачите и добавувачите да имаат корист од поголема стабилност на цените врз основа на технологии за обновлива и нефосилна енергија. Клучно, тоа ќе им даде на потрошувачите a широк избор на договори појасни информации пред да потпишат договори за тие да имаат можност да заклучете сигурни, долгорочни цени за да избегнете прекумерни ризици и нестабилност. Во исто време, тие сепак ќе можат да изберат да имаат динамични договори за цени за да ја искористат варијабилноста на цените за да користат електрична енергија кога е поевтина (на пр. да полнат електрични автомобили или да користат топлински пумпи).

Покрај проширувањето на изборот на потрошувачите, реформата понатаму има за цел поттикнуваат стабилност на цените со намалување на ризикот од неуспех на добавувачот. Предлогот бара добавувачите да управуваат со нивните ценовни ризици барем до обемот на фиксните договори, со цел да бидат помалку изложени на скокови на цените и нестабилност на пазарот. Исто така, ги обврзува земјите-членки да воспостават добавувачи во краен случај за ниту еден потрошувач да не остане без струја.

Маркетинг

на заштита на ранливите потрошувачи е исто така значително подобрена. Според предложената реформа, земјите-членки ќе ги заштитат ранливите потрошувачи во заостанати долгови од исклучување. Исто така, им овозможува на земјите-членки да се прошири регулирани малопродажни цени на домаќинствата и малите и средните претпријатија во случај на криза.

Според предлогот, правилата за споделување на обновлива енергија исто така се обновуваат. Потрошувачите ќе можат да инвестираат во ветерни или соларни паркови и да продаваат вишок соларна електрична енергија на покривите на соседите, а не само на нивниот добавувач. На пример, станарите ќе можат да го делат вишокот соларна енергија на покривот со соседот.

Да се ​​подобри флексибилност на електроенергетскиот систем, од земјите-членки сега ќе се бара да ги проценат нивните потреби, да утврдат цели за зголемување на нефосилната флексибилност и ќе имаат можност да воведат нови шеми за поддршка особено за одговор на побарувачката и складирање. Реформата им овозможува и на системските оператори да набавуваат намалување на побарувачката во шпицовите часови. Покрај овој предлог, Комисијата денеска издаде и препораки на земјите-членки за унапредување на иновациите, технологиите и капацитетите за складирање.

Подобрување на предвидливоста и стабилноста на трошоците за енергија за да се зголеми индустриската конкурентност

Во текот на изминатата година, многу компании беа сериозно погодени од прекумерно нестабилните цени на енергијата. За да се зајакне конкурентноста на индустријата на ЕУ и да се намали нејзината изложеност на нестабилни цени, Комисијата предлага да се олесни распоредувањето на постабилни долгорочни договори како што се Договори за набавка на електрична енергија (PPAs) – преку кои компаниите воспоставуваат свои директни набавки на енергија и на тој начин можат да профитираат од постабилните цени на производството на обновлива и нефосилна енергија. За да се решат сегашните бариери како што се кредитните ризици на купувачите, реформата ги обврзува земјите-членки да обезбедат достапност на пазарни гаранции за PPA.

Со цел да се обезбеди стабилност на приходите на производителите на електрична енергија и да се заштити индустријата од нестабилноста на цените, целата јавна поддршка за нови инвестиции во инфрамаргинално и задолжително производство на обновлива и нефосилна електрична енергија ќе треба да биде во форма на двонасочни договори за разлика (CfDs), додека земјите-членки се обврзани да канализирање на вишокот приходи на потрошувачите. Дополнително, реформата ќе ја зголеми ликвидноста на пазарите за долгорочни договори кои ги заклучуваат идните цени, т.н.форвард договори.“ Ова ќе им овозможи на повеќе добавувачи и потрошувачи да се заштитат од прекумерно нестабилните цени во подолги временски периоди. 

Ќе има и нови обврски за олеснување интеграција на обновливи извори во системот и да се подобри предвидливоста за генерирање. Тие ги вклучуваат обврските за транспарентност за системските оператори во однос на застојот на мрежата и роковите за тргување поблиску до реално време.

Конечно, за да се обезбедат конкурентни пазари и транспарентно одредување на цените, Агенцијата за соработка на регулаторите за енергетика (ACER) и националните регулатори ќе имаат зголемена способност за следење на интегритетот и транспарентноста на енергетскиот пазар. Конкретно, ажурираната Регулатива за интегритет и транспарентност на пазарот на енергија на големо (REMIT) ќе обезбеди подобар квалитет на податоците, како и ќе ја зајакне улогата на ACER во истрагите за потенцијални случаи на злоупотреба на пазарот од прекугранична природа. Генерално, ова ќе ја засили заштитата на потрошувачите и индустријата во ЕУ од каква било злоупотреба на пазарот.

Следните чекори

Предложената реформа сега ќе треба да биде разгледана и усогласена од Европскиот парламент и Советот пред да стапи во сила.     

Позадина

Од летото 2021 година, цените на енергијата забележаа невидени скокови и нестабилност и имаа сериозно влијание врз домаќинствата и економијата во ЕУ, особено по руската инвазија на Украина, која предизвика енергетска криза во Европа. Многу потрошувачи забележаа зголемување на нивните сметки поради порастот на цената на гасот, иако обновливите извори на енергија веќе покриваат повеќе од една третина од побарувачката за електрична енергија во ЕУ.

ЕУ реагираше брзо со воведување на широк спектар на  мерки да се ублажи влијанието на високите и нестабилни големопродажни цени на енергијата врз домаќинствата и деловните субјекти. Сепак, Европскиот совет ја повика Комисијата да работи на структурна реформа на пазарот на електрична енергија, со двојна цел да се обезбеди европскиот енергетски суверенитет и да се постигне климатска неутралност. Предложената реформа одговара на овој повик од лидерите на ЕУ и беше објавена од претседателката Фон дер Лајен во неа Држава на Унијата адреса минатата година. Таа, исто така е дел од Индустрискиот план за зелени договори, чија цел е да подобрување на конкурентноста на европската нето-нула индустрија и да се забрза транзицијата кон климатска неутралност.

Повеќе информации

Прашања и Одговори

Лист со факти

Предлог за измена на Регулативата за подобрување на дизајнот на пазарот на електрична енергија на Унијата

Предлог за изменување и дополнување на Регулативата за подобрување на заштитата на Унијата од манипулации на пазарот на големопродажниот енергетски пазар

Работен документ на персоналот за реформа на дизајнот на пазарот на електрична енергија

Препорака Работен документ на персоналот на складирање

Дизајн на пазарот на електрична енергија

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending