Поврзете се со нас

Ново глобално партнерство: Искоренување на сиромаштијата и трансформација на економиите преку одржлив развој