Поврзете се со нас

Комитетот на регионите (КР)

регионите на ЕУ желни да ги искористат ТТИП потенцијал, но се заложи за гаранции за јавните услуги и стандарди за заштита на

SHARE:

Објавено

on

Маркус-Тоенс [1]Европскиот комитет на регионите (КОР) го оцени локалното и регионалното влијание на Трансатлантското партнерство за трговија и инвестиции (ТТИП) претставено во мислење подготвен од Маркус Тонс (DE / PES) (На сликата), member of the North Rhine-Westphalia Landtag. Local and regional leaders adopted the opinion and shared their concerns with Trade Commissioner Cecilia Malmström during the CoR’s’plenary yesterday (12 February). Including the Committee in the advisory group on the TTIP negotiations, preserving local management of services such as water and energy provision, waste disposal, public transport and health care are among their key priorities, together with the call for special arrangements banning the import of agricultural products that do not comply with the EU rules.

Whilst removing obstacles to free trade between the US and EU can foster growth and job creation,  Europe’s regions and cities argue that the opening of the EU market to competition should not happen to the detriment of the local and regional self-government principle enshrined in the EU Treaties. Given that TTIP may require the approval of regional parliaments, and in the light of its substantial regional and local dimension, the CoR urges the European Commission to include the Committee in the advisory group as is the case for civil society representatives.     “TTIP must not lead to a democratic deficit by ignoring the voice of regions and cities,” pointed out Töns, who also stressed: “Local and regional representatives should therefore be involved in all the next steps of the negotiation and the Committee of the Regions will be a key partner in this process.”

The role of the CoR – as a link to local communities – was underlined by Commissioner Malmström who said: “What you, in the Committee of the Regions, say here in Brussels is based on a deep understanding of people in your region. And when you speak about European policy at home, you can connect our work to their lives like no other part of the EU system. That’s why your role in the public discussion about this negotiation is so important.”    

The CoR insists that the EU should preserve adequate regulatory room for manoeuvre, especially when it comes to setting protection standards and services of general interest. To this end, the Committee calls on the Commission to ensure that public services subject to specific regulatory regimes or characterised by specific obligations connected with the general interest – such as water and energy provision, waste and sewage disposal, emergency services, public health and social services, public transport, housing, urban planning measures and urban development – can benefit from a clear horizontal exemption from TTIP’s liberalisation.

КО исто така инсистира на тоа дека аспектите за утврдување на стандардите на европскиот закон за јавни набавки не смеат да бидат оспорени, особено кога се применуваат во регионален и локален контекст. Покрај јавните услуги, земјоделството е друга област што ја загрижува КОР, што бара гаранција дека се планираат посебни аранжмани за земјоделскиот сектор со кои се забранува увоз на одредени производи во ЕУ. Тековните преговори треба да посветат специфично поглавје на географските индикации (ГИ) со цел да се олесни системот за заемно признавање на ознаките на ЕУ и САД, како и правилата што обезбедуваат разумно ниво на заштита на ГИ во двете јурисдикции преку специфично означување на генеричка употреба на име на производ и / или неговото место на производство. Мислењето исто така подвлекува дека земјите-членки и локалните и регионалните власти сè уште мора да бидат во можност да преземат мерки за заштита и унапредување на културната разновидност, слобода и плурализам на медиумите со цел да се исполнат демократските, социјалните и културните потреби на секое општество, без оглед на која технологија или дистрибутивна платформа се користи.

Конечно, и покрај тоа што го поздравува фактот што Европската комисија започна јавна консултација за механизмот за решавање на спорот меѓу инвеститорите и државата (ISDS), КОР предупредува дека таквите механизми со кои се регулираат односите меѓу инвеститорите и државата меѓу ЕУ и САД не смеат да ги поткопуваат законите на земјите-членки ниту ги заобиколуваат обичните судови.

Повеќе информации

Маркетинг

Споделете ја оваа статија:

Trending