Поврзете се со нас

Главен претставник на Huawei во институциите на ЕУ.