Поврзете се со нас

директор на Меѓународниот совет за дипломатија и дијалог