Поврзете се со нас

Економија

Европскиот социјален фонд и Иницијативата за вработување на младите: Од витално значење алатки за наплата на работа богати

SHARE:

Објавено

on

младите и невработеностана Европскиот социјален фонд (ESF) plays a fundamental role in supporting member states’ investment in human capital and thereby in strengthening the competitiveness of the European economy as it is emerging from the crisis. Every year the ESF assists more than 15 million people by helping them to upgrade their skills, facilitating their integration into the labour market, combating social exclusion and poverty and enhancing the efficiency of public administrations.

In the 2014-2020 period, the ESF will also be instrumental in helping member states to respond to the EU’s priorities and recommendations for national policy reforms in the fields of active labour market policies, social inclusion and employment policies, institutional capacity and public administration reform. These investments will contribute to the Europe 2020 reforms and help millions of citizens to get a job or to improve their skills to do so in the future, often targeting those that are hardest to reach and sometimes not sufficiently covered by national systems.

Распределбата на кохезионата политика ресурси во рамките на финансиски период-2014 2020 помеѓу Европскиот фонд за регионален развој и Европскиот социјален фонд (а со тоа и конечниот буџет на секој фонд) ќе се решава во билатерални преговори меѓу Комисијата и земјите-членки. Оваа флексибилност обезбедува средства од ЕУ се распределени на најефикасен начин за решавање на клучните предизвици со секој поединечен член на Државната лица, особено на пат да ги постигне целите од Европа 2020 стратегија.

Сепак, признавајќи ја клучната важност на човечкиот капитал за враќање на конкурентноста на ЕУ и ставање на патот на паметен, зелен и инклузивен раст, за првпат во историјата на политиката на кохезија на ЕУ, законски обврзувачки минимален удел на ЕСФ во секоја земја-членка Е утврдено. Ова значи дека ЕСФ ќе треба да претставува барем 23.1% во рамките на финансирањето на кохезиската политика во периодот 2014-2020, со што ќе стави крај на постепеното намалување на учеството на ЕСФ во буџетот на политиката на кохезија на ЕУ во изминатите 25 години.

Метод за воспоставување на минимум националните акции од Европскиот социјален фонд

Како појдовна точка, уделот на ЕСФ во секоја земја-членка не може да биде помал од оној на Европскиот социјален фонд на средства од структурните фондови во периодот на-2007 2013. Со цел да ја одрази на клучната важност на Европскиот социјален фонд за поддршка на вработувањето на тековната момент, уделот на 2007 2013-мора да бидат зголемени сразмерно со предизвикот за вработување во секоја земја-членка како што е дадено од страна на соодветната стапка на вработеност. Деталните методологијата за утврдување на ЕСФ минимум учество може да се најде во Анекс IX од Регулатива 1303 / 2013. Како резултат на минимум акции ЕСФ и соодветните минимални средства да се почитуваат, се дадени во следната табела.

вработувањето на младите

Маркетинг

In addition to the ESF support that will result from bilateral negotiations as explained above, member states that suffer from high youth unemployment will benefit from support drawn from a €3 billion special allocation (€3.2bn in current prices) to fight youth unemployment under the Youth Employment Initiative (YEI). This money will be directed to support young people not in employment, education or training in regions experiencing youth unemployment rates above 25%. This special support will have to be complemented by at least the same amount drawn from the Member States’ ESF allocations and in particular help Member States to implement their Youth Guarantee Implementation Plans (MEMO / 14 / 13).

Распределбата на € 3bn посебен плик по земја-членка е даден во следната табела:

 

* Земјите-членки мора да одговара на овие износи од најмалку иста количина од нивната распределба Европскиот социјален фонд.

Концентрирајќи финансирање и партнерство

Концентрирањето на финансирањето за постигнување на резултатите ќе биде од клучно значење во периодот 2014-2020: ЕСФ ќе ги фокусира своите интервенции врз ограничен број приоритети со цел да обезбеди доволно висока критична маса на финансирање за да има вистинско влијание. Овие приоритети ќе бидат утврдени во Договорите за партнерство и Оперативните програми што произлегуваат од билатералните преговори помеѓу Комисијата и секоја земја-членка.

Сепак, за разлика од задолжително одбележување на Европскиот социјален фонд за поддршка на младите во Јеи-право земји-членки, секоја земја-членка ќе треба да одвои најмалку 20% од вкупниот плик Европскиот социјален фонд, за мерки за поддршка на социјално вклучување. Ова ќе се обезбеди критичка маса за поддршка за да им помогне на луѓето во тешкотии и оние од маргинализираните групи да добијат вештини и работни места и ги имаат истите можности како и сите други да се интегрираат во пазарот на трудот. Со тоа, ЕСФ значително ќе придонесе за целта на ЕУ 2020 да се намали бројот на луѓе во сиромаштија од 20 милиони евра.

ЕСФ ќе се спроведува во тесна соработка помеѓу јавните власти, социјалните партнери и тела што претставуваат граѓанското општество на национално, регионално и локално ниво во текот на целиот циклус на програмата.

Споделете ја оваа статија:

Trending