Поврзете се со нас

Економија

#Moldova – Chisinau Airport purchase may land Russian businessman #Goncharenko on World’s Forbes List

SHARE:

Објавено

on

Во моментов, за никој не е тајна дека барањата на современиот свет не се ограничени на зголемување на нивото на сложеност и количество на информации што треба секој возрасен човек да работи на дневна основа. Значајна и сè поголема улога денес се игра со потребата да се намалат временските трошоци поврзани со преместување на голем број луѓе на значајни растојанија, пишува Луј Оуге.

Современиот модел за економски развој претпоставува дека едно лице може да живее на едно место, да работи на друго, да се релаксира на трето и сите овие места можат да бидат на големи растојанија едни од други. Постојат неколку начини да се надминат овие растојанија, секој знае за нив, а сите се засноваат на употреба на брз транспорт со услов на удобен и брз пристап до него. Најчестиот вид на ваков превоз е природно воздушниот транспорт, кој покрај високата безбедност има својство на екстремна флексибилност при формирањето на мрежата на маршрути, бидејќи зависи скоро исклучиво од количината и квалитетот на аеродромската инфраструктура на земјата.

Аеродром Кишињев

Аеродром Кишињев

Современите технологии за контрола на воздушниот сообраќај имаат доволно снабдување со набивање на сообраќајот, и затоа во првите редови е потребата да се обезбеди удобен и брз пристап на една личност до најблискиот аеродром со добра мрежна мапа. За жителите на Молдавија, главните аеродроми во близина се аеродромите Кишињев, Јаси, Одеса, а аеродромите во Букурешт и Киев, исто така, можат да се забележат со предупредување дека растојанијата до нив се уште се значајни. Аеродромите Кишињев, Јаси и Одеса можат да се сметаат за директни конкуренти, бидејќи преминувањето на границата не влијае значително на пристапноста до овие аеродроми.

Главната предност на аеродромот Кишињев е развиената патна мрежа на летови, добра состојба на главните патишта кои водат кон аеродромот, удобен паркинг, добро развиена визуелна слика на ентериерите на главниот терминал, што овозможува трошење на време со зголемен степен на погодност и удобност, како и воспоставени процедури за патнички услуги, овозможувајќи да се намали времето поминато во технолошките зони. Ако зборуваме за назначениот регион како целина, во последниве години има постојан тренд на раст на патничкиот сообраќај. А, аеродромот Кишињев не само што не се изгуби во оваа компанија на аеродромите, туку постојано ја зголемува својата предност со проширување на мрежната рута, развој на земјата инфраструктура, правење структурни прилагодувања и подобрување на услужните технологии.

Последниот период поврзан со трансферот на аеродромот Кишињев на концесија, може да се смета за пресвртна точка, бидејќи дури и ако се земе предвид зголеменото ниво на политичка и економска нестабилност во целата земја, концесиската компанија беше во можност да докаже дека Меѓународниот аеродром Кишињев може да стане успешен пример во однос на развој на инфраструктурата, да го зголеми нивото на удобност на патниците, создавајќи поволни услови за авиокомпаниите. За релативно краток период, концесионерот, AVIA INVEST SRL успеа да го модернизира аеродромот Кишињев, претворајќи го во модерен удобен аеродром, кој е сериозен играч на пазарот на аеродромски услуги во регионот на Југоисточна Европа.

Ако ги наведеме главните инфраструктурни трансформации на аеродромот Кишињев во изминатиот период, станува јасно дека сите тие не биле насочени не толку за одржување на инфраструктурата, како за подготовка и прилагодување на истата современи и сè поголеми барања диктирани од пазарот на аеродромски услуги, имајќи го предвид фактот дека хоризонтот на оперативно планирање на активности што се применуваат на таков пазар варира од три до 10 години.

Маркетинг

Значи, во текот на изминатите шест години, АВИА ИНВЕСТ SRL, во смисла на модернизирање на аеродромот, ги спроведе следниве обележја на трансформација:

– Expansion and modernization of the existing passenger terminal. The entire infrastructure of the terminal has been improved in order to maximize the comfort of passengers crossing its threshold. In particular, the arrival hall and sterile area were expanded, the number of registration desks for passenger service was increased, recreation areas for passengers with children were expanded, a modern, comfortable room for mother and child was equipped, a panel with multiple information screens was installed, etc. All this raised Chisinau Airport to a new excellent level of comfort, both for passengers and for seeing off and meeting guests.

Авиа Инвест пријатно ги изненади патниците со подобрувања на Меѓународниот аеродром Кишињев. Сега патниците ќе можат да ги искористат предностите на зголемената удобност на просторот за чекање и заминување, која се прошири за повеќе од 800 квадратни метри. Вкупната површина на областа за заминување на терминалот сега надминува 2000 квадратни метри. Просторот за чекање е место каде патниците го поминуваат поголемиот дел од времето и затоа Avia Invest постојано ги подобрува условите, ја зголемува удобноста и ги проширува просторите резервирани за патниците.
Удобноста зона на вториот кат е опремена со меки столици, обезбедува совршени услови и ги исполнува сите потребни барања и модерни технологии за да создаде атмосфера на пријатен лет. Тука, патниците можат да уживаат во своите омилени книги користејќи ја електронската библиотека, друг проект започнат на аеродромот претходно оваа година. Апликацијата Bookmate обезбедува пристап до над 850 илјади книги од различни теми на 12 јазици во светот.

Another element of the terminal’s modernization is the opening of a special security control point for transit passengers and the expansion of the transit corridor. This will allow you to separate the two flows of passengers and prevent the formation of queues at checkpoints. It should be noted the complete replacement of the ventilation system with a more powerful and modern one. The capabilities of the air conditioning system, covering the entire territory of the waiting room, were also increased.

– The construction of a multi-tiered parking lot with 800 parking spaces, with a total area of about 24 thousand square meters. This car park is, in a sense, the first successfully completed similar project in the Republic of Moldova, and;

– modernization of airfield infrastructure. This included the modernization of the apron, the commissioning of a new runway, which will be used during the reconstruction of the main runway, the modernization of the lighting infrastructure of the runway, the beginning of modernization and expansion of taxiways and the runway itself, the construction of a drainage system and other.

Така, Авиа Инвест инвестираше повеќе од 6.5 милиони евра во модернизација на осветлувањето, прилагодувајќи го системот на највисоката, трета категорија (КАТ 3Б), иако договорот за концесија не го предвидуваше тоа.

Technical changes made by Avia Invest at the airport will increase the category from CAT 2 to CAT 3B. According to the standards of the International Civil Aviation Organization, the assignment of CAT 3B allows landing aircraft with horizontal visibility of 75 meters and vertical – 15 meters. This means that the technical equipment of the airport ensures flight safety even in difficult weather conditions. CAT 3B is assigned to the best airports in the world, including London Heathrow, JFK New York and Delhi Airport.

Модернизацијата на системот за осветлување се состои од цел спектар на работи. Конкретно, концесионерот замени повеќе од 200 километри кабли, ја купи најновата опрема Hella-Induperm и ги замени сите потребни системи со најновата.

За постигнување на овие стратешки цели се потребни значителни инвестиции. Во овој период, АВИА ИНВЕСТ инвестираше 1.697.0 милиони леи или 81.7 милиони евра во модернизацијата на аеродромот.

All these investments have led to a significant improvement in the company’s performance indicators. Among them, it is worth mentioning the increase in annual passenger traffic from 1.3 million in 2013 to 2.8 million in 2018 (or more than 2.2 times), and if you take into account that 15 years ago, in 2004 the passenger traffic amounted to only 420 thousand people, the growth was 6.7 times. The number of served destinations also increased from 30 in 2012 to 39 destinations in 2018; the number of aircraft operations (landing / take-off) increased from 17.555 operations in 2013 to 27.451 operations in 2018.

За време на периодот на концесиско претпријатие, износот на разни даноци и плаќања уплатени на државниот буџет изнесуваше повеќе од 834 милиони леи.

Во овој период, бројот на вработените значително се зголеми од 585 во 2013 година на 638 во 2018 година, и покрај фактот дека околу 100 вработени се префрлени во 3 компании на кои некои услуги се пренесени врз основа на аутсорсинг.

Значајно за време на концесискиот период, просечната плата за едно претпријатие се зголеми од 11.3 илјади леи во 2013 година на 17.1 илјади леи во 2018 година. Вкупниот фонд за плати изнесуваше повеќе од 545 милиони леи.

Вреди да се спомене и дека развојот на аеродромот Кишињев, вклучително и развој на нејзината инфраструктурна компонента, како основа за директен развој на услугите за воздушен сообраќај, исто така делува како еден вид локомотива во развојот на сродните пазари, како што е пазар за копнени услуги, услуги на угостителските услуги, услуги за карго превоз, контрола на летање. исто така и градежен пазар, пазар на градежни материјали. Развојот на овие сродни пазари, пак, ги активира процесите на нивна трансформација и раст, придонесувајќи за растот на целиот сегмент на економијата на Република Молдавија, поврзан со воздушниот транспорт.

It is also necessary to understand that the growing comfort and convenience provided to passengers by the Chisinau Airport plays an important role in shaping the overall impression for foreign passengers from staying in Moldova, including as tourists. For example, in the development of wine tourism, which has recently shown steady growth, it is difficult to overestimate the degree of comfort and convenience for passengers, since the airport, in fact, leaves the first and last impression of a foreign tourist who visited Moldova, and who, subsequently, forms a common, holistic view from the trip to our country. It can be noted that only the last event, ‘Wine Day’, held in October, according to some estimates, was visited by more than 9 thousand foreign tourists, most of whom arrived by air transport. It should be noted that at the same time, such tourism also, in turn, stimulates the hotel and restaurant business. The high and growing quality of services provided to tourists throughout their program of stay in our country naturally stimulates its further growth.

Аеродромот Кишињев го прави патувањето на кој било турист многу попријатно. Иновацијата и удобноста на нејзиниот терминал беа доделени на престижен меѓународен натпревар. Дизајнот на деловната сала на аеродромот Кишињев, развиен од АРХФОРМ, ја освои наградата за туризам во Биг Вит на фестивалот за креативен туризам во Словенија. Церемонијата на доделување на наградите се одржа на 17 октомври во jубjана. Theирито ја забележа иновативноста, писменоста и оригиналноста на дизајнот на деловната салон. Проектот развиен од дизајнерите на Архформ го надополнува и развива софистицираниот стил на Меѓународниот аеродром Кишињев. Единственоста и максималната лична удобност што им се нуди на патниците кои летаат низ аеродромот Кишињев, обезбедуваат одлично искуство за патување. Патниците добиваат пристап до вклучена, бања, меки и удобни столици, масички за кафе, приклучници и USB порти. Благодарение на нејзината пространа просторија, топлите бои и осветлувањето, оваа аеродромска зона им нуди на патниците максимално ниво на удобност. Меѓународниот аеродром Кишињев е визит на земја и активен промотор на Република Молдавија како меѓународна туристичка дестинација. Словенечкиот фестивал, на кој учествуваше и Авиа Инвест, е посветен на оригиналноста и дизајнот и е платформа која дава можност да се оценат, промовираат и обележат достигнувањата во Југоисточна Европа во оваа област. На изданието во 2019 година учествуваа 18 држави, меѓу кои и Молдавија, Италија, Грција, Романија и Австрија.

The airport is a “small town” with its own rules and atmosphere, today Chisinau International Airport connects a route network of over 40 destinations. Over the past few years, the Avia Invest concessionaire company has received many awards: as the most dynamically developing airport, as the largest investor in the development of the Airport. Chisinau Airport meets the highest modern requirements. The Avia Invest development strategy has been developed in full accordance with the best practices in the airline industry and the requirements for international airports. We are talking about the latest equipment, advanced technologies for baggage scanning and processing of received data (BHS handling systems), and a modern security system, which is a very important element for passenger convenience and comfort.

Благодарение на упорноста, како што реков претходно, ние сме авијација. Мислам на фактот дека резултатот од големи инвестиции беше фактот дека беше можно да се привлече вниманието на значајни играчи од областа на авијацијата, а на крајот ова доведе до големи резултати. Аеродромот Кишињев беше номиниран од Меѓународниот совет на аеродроми за награда за најдобар европски аеродром 2018 година. Оваа награда е едно од најпрестижните награди во светската авијација и тоа само го прави целиот тим горд на секој чекор направен кон модернизација и развој на аеродром.

In 2018, Avia Invest represented Chisinau Airport and the Republic of Moldova at the most important aviation event in the world – the World Route Development Forum.

Благодарение на наградите добиени во последниве години, како и повикувањата на најпрестижните меѓународни натпревари од областа на меѓународната авијација и туризмот, аеродромот Кишињев може да се смета за еден од најконкурентните во регионот.

Авиа Инвест продолжува да инвестира во работи што се навистина важни за аеродромот. Според сите предвидувања, годишниот број на патници за краток рок ќе надмине 3 милиони луѓе. Изградбата на нов терминал е наскоро да започне. Новиот проект предвидува и изградба на паркинг-зона, со што целосно ќе се задоволат потребите на патниците од новиот терминал на местата за паркирање. Во иднина, понатамошно модернизирање на преостанатиот дел од пистата, најтежок дел од него, изградба на карго-терминал и други големи инфраструктурни проекти, инвестиции во кои ќе изнесуваат повеќе од 115 милиони евра.

Бидејќи бројот на летови постојано се зголемува, а се развива мрежа на дестинации, постои перспектива дека аеродромот Кишињев ќе стане мост меѓу Европа и Азија и ќе стане меѓународен центар за воздушен транспорт (зборувајќи во авијациска терминологија), ќе се претвори во центар). Така, патниците ќе добијат профитабилни и разновидни летови за поврзување.

Во моментов, аеродромот Кишињев е просперитетно претпријатие со стабилен развој тренд и управување насочено кон континуирано подобрување на квалитетот и удобноста на понудените услуги.

Врз основа на горенаведеното, можеме да заклучиме дека концесијата на Меѓународниот аеродром Кишињев е успешен пример за јавно-приватно партнерство склучено во Република Молдавија, чии главни корисници се и обични граѓани и клиенти на аеродромот и Република на Молдавија како целина.

Составот на акционерите на „Авија Инвест“ се смени многу пати во последните години. Од 2013 година, компанијата ја управуваат руски инвеститори, а подоцна се појавија гласини дека аеродромот припаѓал на молдавски политичар и бизнисмен Илан Шор.

По смената на владата во Кишињев, англискиот милијардер Натаниел Ротшилд стана сопственик на компанијата, но во декември оваа година тој ја врати сопственоста на претходните сопственици, според гласините тоа се должи на некомпатибилноста на работата со проруска влада. Подоцна, како што стана познато од печатот, голем руски бизнисмен Андреј Гончаренко стана сопственик на аеродромот.

Некои ова го припишуваат на фактот дека Русите решија да преземат стратешки предмет во Европа под нивно влијание, други други на добра деловна набавка. Не толку многу се знае за Гончаренко, само што тој е главен сопственик на недвижен имот во Лондон. Според експертите, во случај на целосна имплементација на инвестициите, аеродромот Кишињев може да стане едно од најатрактивните центри во својот регион и неговата цена ќе достигне 3 милијарди евра, така што ова може да му овозможи на Гончаренко да стане еден од членовите на Светскиот список на „Форбс лист“.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending