Поврзете се со нас

ќе се обрати на пленарната седница во ноември