Поврзете се со нас

што силно влијае на сиромаштијата и социјалното исклучување. Со нејзиното искуство