Поврзете се со нас

потпретседател на Романското здружение за хематологија