Поврзете се со нас

да не ги надминува научните совети дадени од Меѓународниот совет за истражување на морето (ICES) и да се почитуваат барањата на Заедничката рибарска политика (ЦФП)