Поврзете се со нас

ова треба да се осигура дека снабдувањето со храна и лекови не е нарушено