Поврзете се со нас

Хаитската стопанска комора и две ангелски групи за инвеститори во ДР