Поврзете се со нас

Целта на ПЕСКО е понатамошно зголемување на соработката во одбраната меѓу земјите-членки