Поврзете се со нас

Првата проценка за извозот на стоки од еврозоната (ЕА-19) во остатокот од светот во мај 2018 година изнесуваше 189.6 милијарди евра