Поврзете се со нас

статус на државјани на ЕУ кои во моментов живеат во Велика Британија