Поврзете се со нас

поделени околу тоа дали двете страни ќе се разведат на 31 октомври