Поврзете се со нас

Виш советник во Центарот за анализа на меѓународните односи