Поврзете се со нас

Регионален гувернер на Западна Грција и претседател на Интермедитеранската комисија на ЦПМР