Поврзете се со нас

Програмата за меѓународно оценување на возрасни Компетенции