Поврзете се со нас

Програма за конкурентност на претпријатијата и малите и средни претпријатија