Поврзете се со нас

Претседателот на Република Узбекистан Шавкат Мирзијоев

Шавкат Мирзијоев е претседател на Узбекистан од 2016 година. Претседателот Мирзијоев спроведе клучни реформи во политичката, економската и социјалната сфера, значително подобрување на деловната и инвестициската клима во земјата. Најзначајно, тој ја либерализираше економијата, ја елиминираше принудната работа и ја редефинираше надворешната политика. Тој ја започна стратегијата Нов Узбекистан 2022-2026 година со цел да создаде отворен Узбекистан.