Поврзете се со нас

претседател на Коалицијата за персонализирана медицина и А. Дикинсон