Поврзете се со нас

Претседател на Европската асоцијација за слободна мисла (АЕПЛ)