Поврзете се со нас

Претседател на Центарот за акција Лаик (ЦАЛ) г -дин Мајкл БАУЕР