Поврзете се со нас

телефонските разговори меѓу земјите-членки на ЕУ ќе бидат поевтини благодарение на Европскиот кодекс за електронски комуникации