Поврзете се со нас

Парламентот секоја година ја доделува наградата за европски граѓани