Поврзете се со нас

организиран од Европскиот бизнис самит во партнерство со меѓународниот информативен канал Euronews. За последните пет години