Поврзете се со нас

(номинирани од Комитетот на регионите) Карл-Хајнц Ламберц (претседател)