Поврзете се со нас

скоро 98% од оние кои учествуваа го поддржаа повикот на владата да го отфрли планот на ЕУ