Поврзете се со нас

мултинационалните компании да вратат 700 милиони евра