Поврзете се со нас

модернизирање на нашето партнерство АЦП-ЕУ ќе ни овозможи заеднички да се справиме со денешните глобални предизвици за градење мирни и издржливи држави