Поврзете се со нас

Министер за финансии и гувернер на Европската инвестициска банка