Поврзете се со нас

Минерални масла што се користеле претходно кај моторите со внатрешно согорување за подмачкување и ладење на подвижните делови во моторот