Поврзете се со нас

млеко и месо. Опсерваторијата треба да собере статистички податоци за производството