Поврзете се со нас

Мајкл Шнајдер (Германија) и Франсоа Декодер (Франција) - и тројца членови од националните парламенти