Поврзете се со нас

Резултати од јуни на Европскиот совет за миграцијата