Поврзете се со нас

Истанбул Сеизмички намалување на ризикот и Проектот за Подготвеност за итни случаи