Поврзете се со нас

воведе задолжителна обука за целиот персонал и членовите за почитување и достоинство при работа