Поврзете се со нас

укажа на тоа дека Господ Ganesh беше високо почитуван во хиндуизмот и тој требаше да се поклони во храмови или домашни светилишта и да не се користи за продажба на пиво. Згора на тоа