Поврзете се со нас

Хашка конвенција за признавање и извршување на странски пресуди во граѓански или трговски предмети