Поврзете се со нас

Генерален секретар на конференцијата на албанските епископи (Католичка црква); Х. Деде Едмонд Брахимај