Поврзете се со нас

Претседателот на Европскиот економски и социјален комитет Анри Малосе