Поврзете се со нас

правото на ЕУ мора да се применуваат