Поврзете се со нас

Претприемачи и здруженија за развој на бизниси присуствуваа на работилницата која се фокусираше на зголемување на свеста за алтернативни извори на капитал за рана фаза на развој на бизнисот