Поврзете се со нас

Крај на трошоците за #Roaming во јуни 2017 година