Поврзете се со нас

Вработување и социјалните прашања, и комесарот за вклучување Лазло Андор